Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NYNÄSHAMN LANDSORT 1:1 - husnr 85, PEGELHUSET

 Byggnad - Beskrivning

Pegelhuset (akt.), Gula huset (akt.)
2016-04
Historik
Pegelhuset eller Gula huset uppfördes 1886. I byggnaden fanns en mareograf som mätte variationer i havsvattenståndet. Efter ett stadsbesök i Preussen beslöt den svenske kungen Oscar II att ett antal mareografer skulle anläggas runt den svenska kusten. I en första omgång installerades tio mareografer, bland annat i Landsort. SMHI har idag det nationella ansvaret för mätning av havsvattenstånd. Numera finns 23 stationer eller havsspeglar längs den svenska kusten, bland annat en på den norra delen av Landsort, som mäter med modern teknik.


I en brunn i källaren finns ett järnrör som är sammanbundet via ett intagsrör med hamnens vattennivå. Ändringen av vattenståndet överförs från flottören via stång, kedja, hjul och kuggstång till en penna i en skrivare. Mareografen lades ner 2006, delar av utrustningen finns bevarad i byggnaden.