Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HYLTE VÄSTRA HYLTE 1:51 - husnr 1, HYLTEBRUKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hyltebruks kyrka (akt.), HYLTEBRUKS KYRKA (akt.)
2007-01
Historik
Hyltebruks kyrka är uppförd 1924 efter ritningar av arkitekten Paul Boberg. Kyrkan har
smalare kvadratiskt torn i väster, långhus och absid i öster. I norr vid koret finns en sakristia,
uppförd 1967. Sakristian ersatte den ursprungliga mindre sakristian som var belägen på
samma plats. Sakristian byggdes till och fick ny inredning 1984.

Kyrkan renoverades invändigt 1954 under ledning av arkitekten Sture Langö. Färgsättningen
utfördes av konstnären Waldemar Lorentzon. Grund och takstolar förstärktes och golvbjälklag
byttes. Elektrisk klockringning och bänkvärme installerades. Antikglas sattes in i korfönstren.
1974 målades kyrkan om invändigt i två gröna toner. Troligen byggdes vapenhuset om vid
denna renover ing. Vid den senaste renover ingen 2007 har vapenhuset öppnats upp mot
trappan till tornet och toaletten tagits bort. Längst bak i kyrkorummet har handikapptoalett
och förråd byggts och dörrpartiet mellan kyrkorum och vapenhus har flyttats fram till dessa
inbyggnaders framkant mot kyrkorummet. Kyrkorummet har målats om. Den grågröna färgskala
som använts vid ommålningen ansluter till den ursprungliga färgsättningen i
kyrkorummet.