Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MALUNG-SÄLEN ÖSTRA FORS 68:1 - husnr 2, FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)

 Byggnad - Beskrivning

FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) (akt.)
2004-09-16
Historik
Malungsfors eller Fors som orten också benämns består egentligen av två byar som ligger på ömse sidor om Västerdalälven; därav namnen Västra och Östra Fors. Näringarna i bygden har präglats huvudsakligen av jord- och skogsbruket samt av skinnhanteringen.

Komministertjänsten i Malungsfors inrättades 1918 på forsbornas egen begäran. Gudstjänster och konfirmationsläsning hölls dock tillsvidare i skolan och i ordenshuset, eftersom kyrka saknades. Förutsättningarna att uppföra en kyrka i Fors skulle dock försvåras och försenas av 1930-talets besvärliga konjunktur.

Kapellet samt den vidstående klockstapeln är uppförda mellan 1935 och 1936, efter ritningar av länsarkitekt Magnus Dahlander. Att kyrkoprojektet kunde genomföras under denna svåra period, var till stor del ett verk av den dåvarande komministern i Fors, Oscar Leonard Sjödin; samt även frukten av många uppoffringar och donationer.

Kapellets arkitektur och koncept är ett relevant och väl bevarat exempel på 1930-tals klassicism. Vissa förändringar har genomförts i samband med renoveringar på 1960- och 1990-talen. Vid första tillfället ersattes spåntaket med kopparplåt, källarlokalen fick ändrad funktion och inredning, kyrkorummet ommålades och kormålningen övertäcktes. Åtgärderna på 1990-talet avsågs till viss del vård och underhåll men den mest påtagliga förändring blev förnyelsen av inredningen i församlingssalen som bl.a. fick en vikdörr mot kyrkorummet.