Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY PORTEN 1 - husnr 1, BOSTADSHUS

 Byggnad - Beskrivning

BOSTADSHUS (akt.)
Historik
PORTEN 1 - Enligt husklassifikationen från 1785 var tomten bebyggd med ett trähus med brädtak, som uppskattningsvis uppfördes under 1760-talet. Det är sannolikt detta hus som utgör dagens huvudbyggnad.
Fastighetens nuvarande huvudbyggnad är placerad med långsidan i liv med Nygatan och med gaveln och en senare tillbyggnad österut, längs med fastigheten Norrbacke 9. Byggnaden har en reveterad skiftesverkskonstruktion i en våning med inredd vind under ett plåttäckt sadeltak. En tillbyggnad mot gården har inneburit att huset breddats med ett kök och ett rum, troligen under 1800-talets andra hälft.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512