Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY REMMAREN 11 - husnr 1, BOSTADSHUS

 Byggnad - Beskrivning

BOSTADSHUS (akt.)
Historik
REMMAREN 11 - Fastighetens nuvarande bostadshus utgörs av en skiftesverksbyggnad, troligtvis från andra hälften av 1780-talet. Denna byggnad är belägen i hörnet av Norra Murgatan och Klinttorget. Byggnaden hade fram till 1985, då bottenvåning indelades i två lägenheter, i stort stått oförändrad sedan byggnadstiden. Under 1900-talets första hälft, bodde en man vid namn Karl Nordström på fastigheten. "Kalle Notare" var en känd figur på 1930-talet, ansedd som Klintens och Visbys sista original. Han försörjde sig som tjärsmörjare, skrotsamlare och galoschlagare.
Fastigheten har ett stort miljöskapande värde då dess ålderdomliga karaktär är bevarad, främst hos 1780-talets skiftesverkshus. Vidare visar fastigheten på kontinuitet, utveckling och kulturhistoriskt värde i och med det faktum att ännu ett boningshus byggdes på samma fastighet, vilket inte torde ha varit allt för vanligt i detta område. Fastigheten kan sägas ha ett personhistoriskt värde med avseende på berättelserna om Kalle Notare.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7