Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NORRTÄLJE RIALA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, RIALA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Riala kyrka (akt.), RIALA KYRKA (akt.)
2003-01
Historik
Innan den nuvarande stenkyrkan uppfördes vid 1200-talets slut fanns det sannolikt en träkyrka på samma plats. Eventuellt har sakristian tillhört den äldre träkyrkan.

1200-talets långhus synes ha haft ett trätunnvalv. Under 1460-70-talen välvdes kyrkan och försågs med kalkmålningar. Tegelvalven är tre, två stjärnvalv och längst i väster ett ribbvalv.

Vapenhuset byggdes till i början av 1400-talet i anslutning till kyrkans huvudentré på södra långväggen. Under 1400-talets senare hälft utvidgades vapenhuset åt väster och skjuter ut ett stycke utanför långhusets västgavel. Efter denna utvidgning välvdes vapenhuset. Vid vapenhusets östra vägg finns ett murat tegelaltare med en rundbågig nisch.