Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:345 - husnr 1, GRÄSÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Gräsö kyrka (akt.), GRÄSÖ KYRKA (akt.)
2008-09
Historik
Gräsö kyrka är ovanlig bland Upplands sockenkyrkor eftersom det är en träkyrka.
Den är byggd på 1690-talet med en stomme av timmer och med rektangulär grundplan. I väster finns ett lägre rektangulärt vapenhus och i norr en sakristia. Kyrkan är den tredje i ordningen på Gräsö. Den drabbades svårt av rysshärjningarna 1719 och ska under en tid ha använts som stall. Först på 1740-talet började kyrkan återställas och fick vid denna tid sin nuvarande form. Arkitekten Johan Hårleman har nämnts som arkitekt till kyrkan, även om det ej finns belagt i källmaterialet. Exteriörens strikta, symmetriska form har drag av den karolinska erans träbyggnadskonst.