Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL STADSHUSET 2 - husnr 1, STADSHUSET

 Byggnad - Beskrivning

Sundsvalls rådhus (inakt.), STADSHUSET (akt.)
Historik
Stadshuset uppfördes 1865-68 i nyklassisk stil efter ritning av F Birger Oppman. Det intog en dominerande plats i den dåtida låga trähusbebyggelsen. Byggnaden är i två våningar med ett trevånigt mittparti och trevåniga sidopartier. Efter stadsbranden 1888 anlitades den norske arkitekten Andreas Bugge för restaureringen av stadshuset. Mittpartiet förlängdes åt söder med en ny byggnadskropp längs Rådhusgatan. Som ersättning för den tidigare tornbyggnaden tillkom den nuvarande smala lanterninen. Byggnadens inre förstördes till stor del vid branden. Den praktfullt utformade trapphallen samt stadshussalongen härrör således från restaureringen efter branden. 1921 gjordes en grundlig restaurering av stadshussalongen.KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3