Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL JUPITER 6 - husnr 2, BLOMBERGSKA HUSEN

 Byggnad - Beskrivning

BLOMBERGSKA HUSEN (akt.)
Historik
Båda husen uppfördes för grosshandlaren J.G. Blomberg efter ritningar signerade 1889 av Sven Malm, stadsarkitekt 1892-95 och en av Sundsvalls flitigaste arkitekter. De Blombergska husen - i nyrenässansstil - tillhör hans främsta arbeten.

Byggnaden på Jupiter 3 har kraftig putsrustik i bottenvåningen. Fasaderna är av rött tegel; fönstren har i första våningen pilasteromfattningar, kraftiga överstycken och bröstningar med balustrer. Taket pryds av frontespiser och ett sexkantigt hörntorn med lökkupol.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2