Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FLEN HARPSUND 5:1 - husnr 7, HARPSUND

 Byggnad - Beskrivning

HARPSUND (inakt.)
Historik
Den nuvarande huvudbyggnaden, som stod färdig 1914 är ett tvåvåningshus i karolinsk stil, ritad av Otar Hökberg. Otar Hökerberg anlitades sedan för projektering av ny- och ombyggnader på Harpsunds herrgård under flera årtionden. Byggnaderna präglades till en början av tidens nationalromantiska strömningar. Under 1920-talet utvecklades stilidealen i mera klassisk riktning. Detta återspeglas i nybyggnader men även i omgestaltning av befintliga byggnader.

KÄLLOR: Skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1994-09-22. Beteckning 2020/92
Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Webjörn arkitektkontor 2000
Statens Fastighetsverk, http://www.sfv.se/