Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TJÖRN PATER NOSTERSKÄREN 1:1 - husnr 9001, FYREN PATER NOSTER

 Byggnad - Beskrivning

2015-03-19
Historik
Pater Nosterskären består av 97 öar från Tjörns sydvästra udde och ner i höjd med Marstrand. Genom historien har dessa skär och undervattensgrund varit en fara för sjöfarten. Tidigt väcktes förslag på att uppföra en fyr för att markera skären och ledsaga sjöfararna. En ritning på ett fyrtorn i sten fanns redan 1756, men det skulle dröja över hundra år innan en fyr fanns på plats. Sjöfartens och handelns allt större betydelse i samband med industrialiseringen hade avgörande betydelse, liksom utvecklingen av teknik och ingenjörskonst.

1800-talets mitt var en period av intensivt byggande av fyrar längs våra kuster. Arbetet leddes av Lotsverkets fyringenjör Gustav von Heidenstam. Han konstruerade den fyr som sattes upp på Pater Noster. Denna typ av fyrar, allmänt kallade Heidenstammare, sattes upp på elva fyrplatser i landet. Fyrens konstruktion var enkel och genialisk. Den var byggd i tre till sju sektioner och kunde därför varieras i höjd allt efter det behov man hade på respektive fyrplats. Det centrala trapptornet bars upp av stöttor av gjutjärn som var sammankopplade med mindre strävor. Fyren på Pater Noster byggdes i sju sektioner till en höjd av 32 meter och den togs i bruk i november 1868. I lanterninen insattes en första ordningens linsapparat.

Fyrpersonal skulle även signalera vid dimma och dåligt väder. Detta gjordes från början med en klocka som sattes upp i ett litet klocktorn invid fyren. Klocktornet är sedan länge rivet men klockan som var i bruk 1869-1897 flyttades till ett 1900 nybyggt klocktorn på Måsknuv söder om Stockholm. (Detta klocktorn är sedan 2004 statligt byggnadsminne.) Klockringningarna på Pater Noster ersattes med kanonskott från en signalkanon. Därför byggdes ett kruthus som fortfarande står kvar och ett kanonhus, som senare flyttades till Vinga. Även på detta område utvecklades tekniken och 1945 byggdes ett maskinhus med ett modernt mistmaskineri med motordrivna tyfoner.