Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GULLSPÅNG NORRA BACKA 1:43 - husnr 1, SÖDRA RÅDA NYA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SÖDRA RÅDA NYA KYRKA (akt.)
1995-08-14
Historik
SÖDRA RÅDA NYA KYRKA - Kyrkan har en medeltida lillklocka och en gammal offerkista.
Södra Råda nya kyrka uppfördes på ny kyrkplats 1857-59. Arkitekt var Ludwig Hawerman och byggmästare Anders och Petter Pettersson, Värsås. Första orgeln var byggd 1861-1862 av Johan Niklas Söderling. Altartavlan målades 1875 av B. Brusewitz. Från ursprungstiden har bevarats altarring, predikstol och läktare. En kamin inköptes 1895. Omkring 1900 omlades takets södra fall. 1912 inskaffades en ny kyrkklocka. Kyrkan renoverades 1927 efter förslag av Erik Lundberg. Interiören målades samt försågs med nya bänkar, innanfönster och vindfång mm. 1930 uppsattes en minnestavla över Per Pettersson. En utvändig renovering, godkänd 1936, innefattade putslagning och målning. Nuvarande orgel från Åkerman o Lund, Stockholm, byggdes 1950.
1952 föreslogs uppordnande av kyrkogården genom buskar, trappor mm. En renovering 1955 - 1956 utfördes enligt förslag av arkitekt Anders Ekman. Elvärme i bänkarna installerades, tre bänkrader avlägsnades i väster, läktarunderbyggnad och en matta från Ateljé Tre Bäckar tillkom. Altaret sänktes och interiören ommålades. Sakristian förändrades liksom läktaren. Jalusier uppsattes i torngluggarna. En äldre lykta och ett skåp konserverades genom Olle Hellström. Dopfunten tillkom troligen. I arbetena deltog även målarmästare Alvar Johansson, Stenstorp, och byggmästare Evald Johansson, Varola. Ett bårhus uppfördes samtidigt. Fasaden kalkades och ny kopparplåt lades på taket.
1972 blästrades och målades kyrkan utvändigt, taket lagades och nya stuprännor uppsattes. Invändigt skedde målning, renovering av en takfris mm. Kyrkogården utvidgades troligen 1973 i norr enligt förslag av S Kaldén. Vid en renovering 1986-1987 omlades skiffertaket (delvis första gången) genom Kenneth Fredrikssons plåtslageri. Den befintliga läktarunderbyggnaden ombyggdes för att inrymma toalett och textilskåp. Serviceutrymmen uppfördes på kyrkogården. 1982 bekämpades skadeinsekter av Anticimex.