Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSHAMN STOCKHOLM 1 - husnr 1, ASSCHIERSKA HUSET, GAMLA RÅDHUSET

 Byggnad - Beskrivning

ASSCHIERSKA HUSET, GAMLA RÅDHUSET (akt.)
Historik
Huset är beläget vid Stora torget och består av två längor i två våningar, uppförda i korsvirkeskonstruktion av tjärat timmer med fyllningar av tegel, delvis mönstermurning. Under en del av huset finns en kryssvälvd källare, tidigare använd som stadens häkte och stadskällare.
Huset mot torget uppfördes 1682 som stadens rådhus. Inte alltför lång tid därefter bör längan mot Christopher Schrödersgatan ha tillfogats. Under tiden som rådhus var byggnaden försedd med torn och klocka. I början av 1800-talet upphörde rådhusfunktionen och huset övergick i privat ägo som köpmansgård. Korsvirkesfasaderna återställdes vid en omfattande restaurering 1957-59. Asschierska huset är en av de få kvarvarande byggnaderna från den första stadsperioden i Karlshamn. Exteriören mot torget och Christopher Schrödersgatan har i allt väsentligt bevarat sin ursprungliga utformning.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2