Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SVEDALA KÄRRSTORP 24:1 - husnr 1, VÄSTRA KÄRRSTORPS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VÄSTRA KÄRRSTORPS KYRKA (akt.)
2013-05-22
Historik
Västra Kärrstorps kyrka är till viss, de två västra travéerna i långhuset, uppförd under 1200-talet. Tornet tillkom troligen under 1300-1500-talet. Tornet är integrerat i långhuset och har samma höjd. Östra delen av långhuset, absiden och korsarmarna tillbyggdes 1863 då arkitekt Carl Georg Brunius gjorde en genomgripande ombyggnad av kyrkan. Under 1953 genomfördes en restaurering under ledning av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe med Karl G Svensson, Svedala som byggmästare. Restaureringen omfattade i huvudsak ut- och invändiga målningsarbeten, nytt altare, ombyggnad av bänkar, omläggning och komplettering av golv, inredning av sakristia i norra korsarmen, elvärmeinstallation. I samband med restaureringen togs de medeltida kalkmålningar i kyrkans två västra travéer fram.

Källor och litteratur, ett urval
Underhållsplan för Västra Kärrstorps kyrka 2008-09-1, ItArk ArkitektkontorAB, Helsingborg.
Fernlund, Siegrun: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, 1982
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet
Projektrapport under utgivning, Skåne. Landskapets kyrkor. (red. M Dahlberg)