Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSKRONA KARLSKRONA 2:24 - husnr 1, GODNATTS FÄSTNINGSTORN

 Byggnad - Beskrivning

GODNATTS FÄSTNINGSTORN (akt.), FYREN GODNATT (akt.), Fyren godnatt (akt.)
2000-01
Historik
I lotsdirektörens förslag till förbättring av fyrväsendet i landet år 1864 ingick att uppföra två överensfyrar på Kunghall och Godnatt. Dessa skulle tjäna till ledning för angöring av Karlskrona hamn nattetid. Men planerna ändrades och istället uppfördes 1870 två överensfyrar vid Söderstjärna. Dessa fungerade dock inte som det var tänkt, varför de släktes redan 1879. I stället byggdes ett mindre fyrtorn av trä ovanpå fästningen Godnatt, innehållande en linsapparat av tredje ordningen. I fästningens norra del uppsattes en siderallampa för ledning inåt hamnen. Boningsrum för fyrpersonalen inreddes i färstningen och fyrarna på Godnatt tändes 1879.

För att skydda fyrpersonalen från faran av förlupna kulor från målskjutningen vid varvet i Karlskrona inreddes 1892 en ny fyrvaktarbostad i en annan del av fästningen. 1918 ersattes fotogenbelysningen av AGA-apparater i bägge fyrarna och fyrpersonalen drogs in. 1941 elektriferades fyrarna. Under senare tid har fästningen försetts med nytt tak och även den centralt placerade fyren har förnyats.