Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD HÄSSLESTAD 1:12 - husnr 1, BORNÄSUDDE FYR

 Byggnad - Beskrivning

Bornäsudde fyr (akt.)
2000-01
Historik
Bornäsudde på nordostsidan av Torsö är en liten fyrplats, men ändå en av områdets genuina fyrupplevelser. Det lilla järntornet står på en skogskantad klippudde vid Östersundet, i fonden av Borängsborgs fornborg som höjer sig över farleden. Fyrplatsen som till en början kallades Lilla Bornäsudde tillkom 1904. Till fyren hör inte något fyrvaktarboställe utan fyrningen har skötts av fyrvaktare som bott på annan plats. När fyrapparaten brunnit 1917 ersattes fotogendriften med gas och en AGA-linslykta av 4:e ordningen installerades. År 1996 byttes gasen mot solpanel/batteridrift. I gamla glaslinsen sitter numera el-lampan. Fyrtornet är ett av de mest välbevarade mindre järntornen från 1900-talets början. Det sexkantiga tornet från 1904 har nertill rödmålat öppet fackverk och upptill vitmålad plåtkur ochlanternin. År 1913 försågs det med en inbyggd rödmålad träkur som fotogenförråd. 1943 årssjömätningar medförde att fyren fick omskärmas året därpå. Sannolikt byggdes då den stora skärmställningen med separat stege i gjutjärn.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.