Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SOLNA SKYTTEN 2 - husnr 1, SOLNA TINGSRÄTT

 Byggnad - Beskrivning

SOlna Domsagas tingshus (inakt.), Tingshus för solna domsaga (inakt.), SOLNA TINGSRÄTT (akt.)
2011-05-01
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingsrätten utgör en del av det moderna Solna centrum som planerades och byggdes under 1960-talet. Byggnaden är uppförd i fyra våningar och har formen av en tämligen sluten låda med släta sidor. På husets baksida ansluter en lägre byggnad som sammanbinder tingshuset med det nakna berget som reser sig i öster.

Tingshusets fasader är klädda med mörkt, hårdbränt tegel och murverket artikuleras av obrutna fönsterband som löper över hela fasaden. Bottenvåningen har en täckning av mörka kalkstensskivor och entrépartiet är uppglasat och försett med texten "Solna tingsrätt" i stora bokstäver. Ett kopparskott baldakintak markerar ingången. Vid norra gaveln är bottenvåningen indragen och huset vilar på en pelarrad som bildar en arkadgång.

Foajén är öppen och iögonfallande till sin utformning. Direkt innanför entrén möter det ljusa marmorgolvet som kontrasterar mot den svarta träporten, väggarna som klätts med keramikplattor och det svarta innertaket. Några steg längre in blir stengolvet mörkgrått medan de råa tegelväggarna liksom taket är vitmålade. Mitt i väntrummet öppnar sig en prydnadsdamm med en skulptur av brons och den flankeras av två strama betongpelare. Från den inre hallen nås två av tingsrättens fyra salar. En av salarna ligger i källarvåning.

Den största salen är rektangulär till formen och har överljus i form av runda glaskupor. Väggarna täcks av slät träpanel och keramikplattor och golvet är belagt med kalksten. Möblerna är de ursprungliga. Fronten på rättens svängda bord är klätt med en konstväv och ett skrank är placerat framför åhörarna. Salen i källaren är mindre och har källarfönster under taket. I denna sal sitter både rätten och åhörarna på ett podium och rättens bord pryds också här av en konstväv.

Tingshuset i Solna är mycket välhållet. Sedan 1966 har inga större förändringar gjorts i byggnaden. Yttre och inre arkitektur är fortfarande väl sammanhållen och uppvisar ett konsekvent tema både vad gäller form som material. Domstolen har emellertid minskat sina lokaler vid flera tillfällen, senast 1992 och 1999. Idag (1999) nyttjar den de två första våningarna i byggnaden och en del av källaren.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-05-01