Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LEKEBERG HACKVADS KYRKA 1:1 - husnr 1, HACKVADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HACKVADS KYRKA (akt.)
2007-07-04
Historik
1100-tal:
Troligen uppförs under 1100-talet en stenkyrka med torn i väster. Tornet var av den karakteristiska Närketypen med uppåt avtrappande murliv. I tornets övre del fanns ljudöppningar med mittkolonett av huggen sten.

1700-tal:
På 1760-talet var kyrkan i dåligt skick och för liten för församlingen så man beslutade att utvidga den. I ett protokoll från en prostvisitation 1763 kan man läsa att man beslutade att hålla auktion på kyrkans medeltida inventarier, bl a ett rökelsekar och en järnljusstake.

1779-82 utvidgades kyrkan genom att ett nytt långhus med tresidigt kor och sakristia fogades till det medeltida tornet. Taket täcktes av spån och tornet torde haft pyramidformig huv. Byggmästare för arbetena var Daniel Moberg från Mosjö. Ritningarna för kyrkan kom delvis från Överintendentsämbetet och signerades av arkitekt Tempelman.

1900-tal:
Den 27 april 1902 började kyrkan brinna under pågående gudstjänst. En del inventarier räddades ur kyrkan, bl. a. kyrksilvret och predikstolens timglas.

1909-10 återuppbyggdes kyrkan under ledning av stadsarkitekt Magnus Dahlander, Örebro. Kyrkan återuppbyggdes på den gamla kyrkans murar och de nedre delarna av fasaderna lämnades oputsade. Tornet förhöjdes och försågs med överdel av trä och kopparklädd spira. Långhusets tak täcktes av mörkt glaserat tegel. Hela kyrkan gestaltades av Dahlander i jugendstil, från entréporten i tornet till kyrkorummets inredning. Orgeln byggdes av Kaspar Thorsell i Göteborg.

1953 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Ivan Wennerlund. Interiören gavs då en ny färgsättning och el för värme och belysning installerades. En ny dopfunt av konstnären Erik Sand tillkom vid samma tillfälle.

1979 tilläggsisolerades vindsbjälklaget.

1991 skedde en invändig renovering då den ursprungliga färgsättningen återställdes.

1999 putsrenoverades kyrkans fasader.