Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 5:1 - husnr 1, F.D. BIOGRAFEN PALLADIUM

 Byggnad - Beskrivning

F.d. Biografen Palladium (akt.)
Historik
Uppfört omkring 1850 enligt ritningar av murmästaren Schmidt för handelsmannen A J Svensson. Ursprungligen var det en trevåningsbyggnad med slät tegelfasad.

Till cirka 1910 stod handlande A J Svensson och hans familj som ägare. I det relativt stora huset bodde utöver familjen Svensson ett 70-tal personer och kring 1900-talets början fanns också en kroglokal och café.

År 1917 byggdes huset om till kontorshus med biograf, enligt ritningar av arkitekterna O Dymling & P Nilsson för Fastighets AB Orion. En våning byggdes på, hörnet avfasades för biografentrén och fasaden fick ett helt nytt utseende. Här inreddes nu Göteborgs största biograf med drygt 1000 sittplatser. Arkitekterna Dymling & Persson hade sitt kontor i huset.

Ett café öppnades 1927 mot Lilla Nygatan. Under 1940- och 1950-talen förändrades bottenvåningen, bl.a. togs en ny entré upp till cafélokalerna.

Under andra halvan av 1900-talet har flera invändiga förändringar genomförts. Antalet platser i huvudsalongen har minskat och en övre foajé byggdes bort i samband med tillkomsten av en liten salong (Lilla Palladium). Kontoren har byggts om.

År 2008 stängde biografen Palladium.