Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM LAMMET 16 - husnr 3

 Byggnad - Beskrivning

1974-01-01
Historik
F.d. Lammet 3, 10, 11, Gamla Brogatan 19, Bryggargatan 6 A, B. Del av östra flygeln riven.

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM LAMMET 16 - husnr 3, (motsvarar hus nr II på inventeringsblankett, se under Dokument)