Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UDDEVALLA RÅDHUSET 3 - husnr 1, UDDEVALLA RÅDHUS

 Byggnad - Beskrivning

UDDEVALLA RÅDHUS (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset är en tre våningar hög, putsad stenbyggnad i gult med vita dörromfattningar och grönmålade fönster och dörrar. Dekorativa konsoler bär upp taksprånget. Entrén är centralt placerad och pryds av en klassicerande omfattning med kannelerade pilastrar och stadsvapnet som krön ovan överstycket.

Vid inflyttningen 1818 hyrdes bottenvåningen i rådhuset ut till restaurang- och värdshusrörelse, vilken upphörde 1891 (Iwar, 1991, s 10-12). I andra våningen fanns rum för kämnärsrätten, magistratens sessionssal och kontorsrum. Den tredje våningen användes fram till sekelskiftet 1900 av Uddevallas första affärsbank, men togs sedan i anspråk av stadsförvaltningen. I byggnaden fanns också en solennitetssal. En stor restaurering med bland annat grundförstärkning blev färdig 1994. Då återställdes det andra våningsplanet till ursprungligt skick och används idag vid representation och liknande.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1997-11-11, Iwar, Oskar, "Historik om Uddevalla rådhus" 1991 Uddevalla : Uddevalla kommun.