Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MELLERUD NORNAN 2 - husnr 1, NORDALS OCH SUNDALS HÄRADERS TINGSHUS

 Byggnad - Beskrivning

NORDALS OCH SUNDALS HÄRADERS TINGSHUS (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är uppfört av tegel i två våningar med inredd vind och hög källarvåning. Fasaderna är klädda med gulspräckligt fasadtegel och den höga sockeln av råhuggen granit. Taket är ett högt skiffertäckt mansardtak med takkupor i den nedre fallet. Fönstren är småspröjsade och saknar omfattningar, i bottenvåningen är de högre än i andra våning. Frontfasaden vänder sig mot gatan och präglas av en svagt framskjutande mittrisalit krönt av en segmentformad fronton med ovalt fönster. En stentrappa leder upp till den centralt placerade entrén som består av tung ekdörr med överljus. Det arkitetoniska formspråket hämtar inspiration från flera håll, det tunga odekorerade tegelmurverket från nationalromatiken, det höga taket och böljande formerna i fronton och entrépartiet från jugend som i sin tur inspirerades av barocken.

Tingssalen är belägen i byggnadens centrum på nedre planet. I likhet med många andra tingshus vid tiden syns salen skjuta ut på baksidan och markeras av höga fönster. Salen har inte förändrats sedan 1995. Den är rektangulär till formen, har dubbel takhöjd och är belagd med heltäckningsmatta på grund av den dåliga akustiken. En bröstning av karosseripanel löper runt rummet och vägg och tak avskiljs genom en putsgirland. På det kvarvarande podiet står ledamöternas svängda bord som vänder sig mot salen. På andra våningen fanns tidigare häradstjänarens bostad, häradshövdingerum och nämndemansrum (Wegraeus, 1970, s 32 ff).

Byggnaden såldes 1988 till Melleruds kommun. Fram till 1995 hyrde tingsrätten bottenvåningen för tingsförhandlingar. Idag (1997) har kommunen sina styrelsemöten i tingssalen och de två flankerande rummen används som vigselrum och samlingslokal. Övervåningarna disponeras av Melleruds hembygdsmuseum.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1997-10-21