Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSTAD ÖRNEN 4 - husnr 3, KARLSTADS RÅDHUS

 Byggnad - Beskrivning

KARLSTADS RÅDHUS (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I oktober 1865 fick byggnadsnämnden i uppdrag att låta ta fram ritningsförslag till ett nytt rådhus (Nygren, 1915 s. s 73). Ett halvår senare antogs ett förslag som hade utarbetats av arkitekten Ernst Jacobsson, Stockholm. Jacobsson hade avslutat sina studier vid Kungliga Akademien för de Fria Konsterna 1864 och var under åren 1865-66 på resa i Europa. Rådhuset i Karlstad var ett av hans första arbeten. På grund av en tvist om rådhustomten försenades bygget som satte igång först 1868. Redan i januari året därpå stod det emellertid färdigt.

Rådhuset är en monumental trevåningsbyggnad uppförd av tegel med gulputsade fasader med vita listverk och pilastrar. Den svagt framskjutande mittrisaliten kröns av ett enormt urverk som på var sida flankeras av en väldig örnskulptur, de vakande så kallade Värmlandsörnarna. Fasadkompositionen präglas av nyrenässans, bottenvåningen med arkadmotiv och joniskt inspirerade pilastrar, andra våning som en mellanvåning med och tredje våning som paradvåningen med sina höga rundbågiga fönster och komposita pilastrar. Taket är ett flackt sadeltak.

Huvudentrén är belägen i den svagt utskjutande mittrisaliten. Entrén består av tre dubbeldörrar som nås via en låg stentrappa.

De höga fönstren i tredje våning lyste ursprungligen upp den stora solennitetssalen som idag rymmer väntsal och tingssal.

I bottenvåningen fanns ursprungligen sex handelslägenheter och lokaler för postverket. En trappa upp inreddes en privatvåning om åtta rum och kök, lokaler för telegrafverket samt rum för privata hyresgäster. Två trappor upp fanns slutligen rådhusrättens lokaler och den stora samlingssal där stadsfullmäktige höll sina sammanträden.

I den ena delen av bottenvåningen finns idag ett café och i den andra delen tingsrättens lokaler. Tingsrätten förfogar också över andra och tredje våningen samt en flygelbyggnad. En storslagen trappa med dubbelt trapplopp är placerad mitt i huset. På bottenvåningen ligger inskrivningsmyndigheten, på andra våningen kontorsutrymmen. De tre tingssalarna på tredje våningen vetter mot torget. I den stora salen sitter rätten på ett podium med parterna snett framför sig. Ljuset kommer in genom de stora fönstren från sidan. Den mellanstora tingssalen är möblerad i cirkelform. Ljuset kommer in från sidan och förutom entrén från väntsalen finns ytterligare två dörrar som leder till salen.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-03-10, Nygren, C-E (1915) "Karlstads brand 1865 och stadens senare historia" Göteborg : Wald. Zachrissons boktr.