Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KARLSHAMN KALMAR 10 - husnr 5, KARLSHAMNS RÅDHUS

 Byggnad - Beskrivning

KARLSHAMNS RÅDHUS (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING -Karlshamns rådhus är byggt i vinkel med en frontfasad mot torget och en fasad som vetter mot en sidogata. Sockeln är av granit och fasaderna är ljusputsade medan ornamentik och listverk har utförts i röd sandsten. Rådhuset är uppfört i två våningar med inredd vind under sadeltak belagt med rött tegel. Ett imponerande torn som omges av två höga gavelpartier präglar den symmetriska fasaden mot torget. I tornet sitter ett urverk och taket är täckt av kopparplåt. Entrén, som är belägen under tornet markeras av en sandstensportal och en paradbalkong. Ovan entrén syns figurer i sandsten vilka symboliserar handel och sjöfart.

I torgfasadens två gavelformade partier markeras stadsfullmäktiges och rådhusrättens salar av vardera tre stora fönster med masverk i sandsten. Dekorativa ankarslut visar årtalen 1899. Stilmässigt uppvisar byggnaden en blandning av jugend och holländsk renässans.

När rådhuset stod klart inrymdes i bottenvåningen mot torget bland annat polisstation, två enkelceller och en dubbelcell. Mot gårdssidan fanns lokaler för fattigvårds- och hälsovårdsstyrelse. I bottenvåningen fanns dessutom drätselkammarens och stadsingenjörens lokaler samt arkivrum och väntrum. På andra våningen inrymdes bland annat stadsfullmäktigesal, borgmästarens ämbetsrum och rådhusrättens sessionssal. De båda sessionssalarna var båda försedda med läktare och hade en golvyta på ca 1000 kvadratfot. På nedre våningen ut mot Drottninggatan fanns lokaler för stadens auktionskammare och i våningen ovanför plats för stadsfogden och stadskassören samt sessionssal för Bräkne häradsrätt. Övervåningen var inredd med en femrumslägenhet avsedd för fängelsedirektören och på vinden fanns rådhusvaktmästarens bostad om tre rum och kök. Redan några år efter att rådhuset blivit färdigt genomfördes nödvändiga reparationer. Arrestlokaler fanns i ett gårdshus.

Rådhusets interiör är delvis mycket välbevarad sedan uppförandet. Rådhusrättens sal får dagsljus från två håll genom stora fönster. Väggarna täcks av bröstningspanel och hörnen är rundade. En nisch i väggen utgör läktare för eventuella åskådare. Ett dörröverstycke är dekorerat med en vågskål.

Huset har sedan åren efter uppförandet haft sättningsskador.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-08-26, Charlesen, J (1995) "Karlshamns gamla rådhusbyggnader" I: Karlshamns museums årsbok "Carlshamniana"