Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND SANDA PRÄSTGÅRDEN 1:14 - husnr 3, BRYGGHUSET

 Byggnad - Beskrivning

BRYGGHUSET (akt.)
Historik
Brygghuset i spritputsad kalksten, beläget söder om drängstugan i östvästlig riktning, uppfördes antagligen på 1600-talet och blev sannolikt om- och tillbyggt vid genomgripande renovering efter 1700-talets mitt (laga syn 1749). Det 1832 i ekonomisk besiktning beskrivna brygghuset med större volym kan även vara ett nybygge. Då nämns endast två halvfönster - husets nuvarande fönsteröppningar har således blivit upptagna senare. Bakugnen som karakteristiskt sticker ut genom bakväggen var ända in på 1800-talet en vanlig, speciellt på norra Gotland förekommande byggnadsform.
En yttre renovering företogs 1992.
Den varsamt restaurerade stenbyggnaden i genuin 1700-1800-talsutformning utgör ett ypperligt exempel på äldre gotländska ekonomibyggnader. Typiska drag är kompakt byggnadskropp med putsade fasader och fönsteröppningar i fasadliv, hög takresning med spetsigt sadeltak och branta takfall, taket i liv med gavlarna, hög putsad skorsten och ålderdomligt bakbygge.

KÄLLA: Prästgårdsinventeringen 1997-1998