Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGSBACKA FÖRLANDA KLOCKARGÅRD 1:10 - husnr 1, FÖRLANDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FÖRLANDA KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Förlanda kyrka uppfördes 1828 och förändrades 1885 vid en genomgripande omgestaltning under ledning av arkitekt Adrian Crispin Peterson. Den nuvarande interiören präglas starkt av dessa åtgärder, då den fasta inredningen i allt väsentligt tillkom vid tillfället.

Vid restaurering och ombyggnad av Förlanda kyrka 1992-93, efter förslag av Defyra Arkitekter AB, Göteborg, försågs kyrkorummet med läktarunderbyggnader i form av samlingsrum, toalett, städ m.m. Vidare inreddes en sakristia bakom altaruppsatsen med förbättrad textilförvaring, en piscina m.m. Förutom ovanstående tillägg genomfördes åtgärder med syfte att återställa kyrkans ursprungliga utseende. Konserveringsinsatser på inventarier och fast inredning utfördes av Anders Darwall. Lars-Håkan Nilsson rekonstruerade arkitektoniskt bundet dekormåleri i tak, på väggar och på viss fast inredning. Exteriört återställdes rusticeringar, omfattningar, lister m.m.