Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SVENLJUNGA SVENLJUNGA KYRKA 1:1 - husnr 1, SVENLJUNGA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVENLJUNGA KYRKA (akt.)
1997-03-13
Historik
SVENLJUNGA KYRKA uppfördes 1829 och invigdes 1830 som gemensam kyrka med Ullasjö församling. Kyrkan ersatte en träkyrka, uppförd 1714-18, som revs i samband med bygget av den nya kyrkan. Den nya kyrkan fick en annan placering än föregångaren, på det område som kallades Moga Hed. Kyrkan, som är en salkyrka i nyklassicistisk stil med halvrunt kor i öster och torn i väster, byggdes gemensamt av murarmästare Johan Wennberg och Pehr Nilsson från den stora kyrkobyggarsläkten från Sandhult. Murverket är av gråsten som uppges ha tagits från Ullajö kyrkas murar.

1889 fick kyrkan ny bänkinredning, nya golv och en ny läktarbröstning. Kyrkan ommålades och nya fönster med metallbågar och bemålade glas insattes.

1922 ommålades kyrkan invändigt efter förslag av arkitekten Sigfrid Ericson och samtidigt installerades elektrisk belysning. Kyrkorummets väggar vitmålades, taket målades i blå kulör och inredningen dels i grått, dels i vitt och guld. Gotiska passformer på bänkinredningen och läktarbröstningen avlägsnades i samband med detta. En ny värmeledning installerades också.

En ny sakristia byggdes 1949 efter ritningar av arkitekten Sigfrid Ericson. Den gamla sakristian var för liten och revs för att ge plats åt en ny.

Kyrkan renoverades invändigt 1961, då putslagningar utfördes liksom en förstärkning av takkonstruktionen med extra järnbalkar. Orgelläktaren förstärktes 1962.

Vid en omfattande invändig renovering 1971-72 efter förslag av Pelle Nilssons arkitektkontor omdanades kyrkorummet helt. Kyrkorummets fasta inredning ersattes i stor utsträckning med nytillverkad, undantaget altaruppsatsen och predikstolen. Långhusväggarna försågs med ett taklist- och pilastersystem i syfte att bland annat förkorta verkan av en kvarstående deformation av byggnadsstommen. Det gamla trägolvet ersattes med ett kalkstensgolv under vilket värmeslingor monterades. I fönstren insattes nytt tonat glas. I långhusets västra del inreddes bland annat brudkammare och vapenhuset omändrades helt med rum för olika funktioner. Ett katafalkrum inreddes under koret.

Tornet renoverades utvändigt 1982 under ledning av arkitekten Ture Jangvik. Murarna omputsades och fasaderna avfärgades. I samband med tornets renovering upptäcktes att det underliggande trätaket var uppruttet. Detta åtgärdades och taket fick ny koppartäckning. Även tornuret hade skadats och utbyttes delvis. År 2001 fick kyrkan en ny kororgel, byggd av Hammarbergs orgelbyggeri i Göteborg.