Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE RÖNNEN 8 - husnr 2, SKÖVDE TINGSRÄTT

 Byggnad - Beskrivning

SKÖVDE TINGSRÄTT (akt.)
2007-06-06
Historik
Byggnadsår 1936-38, arkitekt Gotthard Ålander, byggherre tingshusbyggnadsskyldige i Gudhems, Kåkinds och Skövde stads domsagor. Tingshuset byggdes på platsen för komministergårdens båda flyglar. Träden öster om byggnaden ingick tidigare i prästgårdens uppfartsallé. Tingshuset består av en kontorsdel i tre våningar och en vinkelställd tingssal. Fasader av rött tegel med portaler av huggen sten infattade i marmor, och fönsteromfattningar av svart natursten. Tingssalen fick konstnärlig utsmyckning av Arvid Jorm. Vid det marmorklädda entrépartiet uppsattes 1967 en klocka formgiven av länsarkitekt Edgar Haasum. I parken öster om tingshuset står bronsskulpturen "Monument över människan" av Luciano Minguzzi. När Skövdes tingshus invigdes 1938 upphörde de gamla tingsplatserna i Värsås och Stenstorp.