Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE SATURNUS 4 - husnr 1

 Byggnad - Beskrivning

2007-06-06
Historik
Byggnadsår 1902, osign.ritn., sannolikt ark. Lars Kellman, byggherre byggmästare CA Johansson.Hyreshus ursprungligen byggt med lägenheter om 4 och 5 rum och kök. Byggnaden uppträder i stadsbilden som en intressant solitär med en exklusiv och för svenska förhållanden ovanlig fasadbehandling. Det omväxlande nyttjandet av spritputs och maskinslaget tegel är en sällsynt kombination och saknar motsvarighet i Skövde.Till materialrikedomen kommer kalksten i sockeln, smiden i balkongräcken, samt en slätputsad våningslist med schablonmålade dekorationer i form av stiliserade växtmotiv. Karakteristisk för sekelskiftets arkitektur är också den fantasifulla takutformningen med torn, gavelpartier, smidesräcken och järnflöjlar. Från hade byggnaden inte sett inredningen av vinden 1942 och en förenkling av fönstrens ursprungliga spröjsning är huset oförändrat, och efter fasadrenovering 1987 ett välbevarat och framträdande exempel på jugendepokens frigörelse från tidigare arkitekturstilar. Det stora hörnhuset med sina tre höga våningar och inredd vind med frontespiser och torn har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Huset är, trots takkupor från 1940-talet och förenklade fönster , centrums bäst bevarade hyreshus i jugendstil.- 2007: Inga synliga förändringar exteriört.Klass 1.