Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA FLÄMSLÄTT 1:3 - husnr 7, FLÄMSLÄTTS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FLÄMSLÄTTS KYRKA (akt.)
1995-10-03
Historik
FLÄMSLÄTTS KYRKA - 1939 inköptes Flämslätts gård av Skara stift för att användas som ungdomsgård. I köpte ingick ett corps de logi. 1940 anordnades de första pojk- och flicklägren. 1943 uppfördes den första lägerbaracken, Skogshyddan". som ett år senare kompletterades med två militärbaracker och 1949 ytterligare två stycken. 1946 anlades badplatsen vid Flämsjön. 1948 inköptes en matsalsbarack och uppfördes. Nuvarande huvudbyggnad och det s.k. gästhemmet ritades av arkitekt Tor Boije, Stockholm, och invigdes 1956. Flämslätts kyrka uppfördes 1959 efter ritningar av arkitekt Tor Boije. Denne ritade även de färgade fönstren och takkronorna. Krucifixet beställdes från Västtyskland av konstnären Werner Ehlert, Hannover. Dopfunten och stolsinredningen är samtida med kyrkan. Orgeln invigdes 1961 från Nordfors och co, Lidköping. En klockstapel byggdes 1964 - 1965. Här finns en stor och en liten klocka, gjutna 1964. En ny matsal och kök invigdes 1972 och en ny hotellbyggnad i öster 1989.
Vid arkitekt Börje Falemos renovering 1995 byttes det dåvarande kalkstensaltaret ut mot nuvarande träaltare. Nummertavlorna och ambon tillkom, allt ritat och tillverkat vid Trä-Tinas snickeri, Lerdala. Den predikstol som tidigare stod i kyrkorummet magasinerades. Sakristian ombyggdes och inreddes med bland annat nya textilskåp. Kyrkans interiör ommålades och koret sänktes ett trappsteg. Fyra ikoner för korets östvägg, målade av Erland Forsberg, är från 1997.