Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TÄBY NÄSBYPARK 57:1 - husnr 1, NÄSBY SLOTT

 Byggnad - Beskrivning

NÄSBY SLOTT (akt.)
Historik
Slottet anlades efter Nicodemus Tessin d ä:s ritningar från 1665 och består av en tvåvånig huvudbyggnad med flyglar.
Huvudbyggnadens tak har försetts med en lanternin tänkt som ett lusthus, i vilket man skulle kunna äta på sommaren.
Slottet ombyggdes 1731.
Under 1800-talets slut förföll slottet och efter en brand 1897 var det i mycket dåligt skick. Slottet restaurerades 1903-04 efter ritningar av E Josephson.
I förbindelse med slottet byggdes 1913 ett tavelgalleri.
Näsby förvärvades 1941 av staten och tillbyggdes med en kontorsflygel. Slottet inrymde från 1943 Sjökrigsskolans kanslihus och tavelgalleriet samlingssal.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X