Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND DALHEM HÄSSELBY 2:1 - husnr 1, HESSELBY STATIONSHUS

 Byggnad - Beskrivning

HESSELBY STATIONSHUS (akt.)
Historik
Stationsbyggnaden vid Hesselby i Dalhem stod klar 1902. Den tjänstgjorde i ytterligare fem år efter nedläggningen av järnvägslinjen mellan Roma och Slite, 1953, först som postexpedition och slutligen som busstation. Föreningen Gotlandståget tog 1972 över Hesselbystationen med dess övriga byggnader samt bangården. Stationen återinvigdes 1974 som järnvägsmuseum efter ett omfattande restaureringsarbete.

Stationsbyggnaden återfick, efter föreningens övertagande, sin ursprungliga exteriöra färgsättning, ljust rosa och gulvitt på den spontade träpanelen, snickeridetaljerna och engelskt rött på fönstren. Även det karaktäristiska, falsade plåttaket restaurerades. Stationsbyggnaden har den strama, rena och mer återhållna snickarglädjearkitektur som var modern omkring år 1900. Snickarglädjedetaljerna är koncentrerade till gavelspetsarna.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 2002-08-27. Dnr 432-2149-01