Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND VISBY KANNAN 1 - husnr 1, BOSTADSHUS

 Byggnad - Beskrivning

BOSTADSHUS (akt.)
Historik
KANNAN 1 - 1860 uppfördes den nuvarande huvudbyggnaden, ett reveterat trähus med tegeltäckt mansardtak, placerad med långsidan i liv med Adelsgatan i väster. Under en stor del av 1900-talet bedrev modisten Antoinette Elgstrand sin verksamhet i denna byggnad, som numera är det enda renodlade bostadshuset längs Adelsgatan. 1883 års karta visar att huvudbyggnaden byggts samman med det äldre skiftesverkhuset och att byggnaderna vid den här tiden i stort sett fått sin nuvarande volym.
Fastigheten har en väl bevarad tomt- och bebyggelsestruktur, där de två sammanbyggda husen utgör ett mycket gott exempel på 1700-talets enklare trähusbebyggelse samt den något mer burgna borgarbostaden från 1800-talets mitt.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7