Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TIDAHOLM MADÄNG 1:56 - husnr 1, BALTAKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BALTAKS KYRKA (akt.)
1997-08-28
Historik
Kyrkan uppfördes 1917 efter ritningar av arkitekten Georg A Nilsson. Byggmästare var J A Gustafsson, Tidaholm och målarmästare K J R Johansson, Skövde. En orgel färdigställdes av Åkerman & Lund, Stockholm. 1928 installerades en kamin i anslutning till korporten.
1950-52 genomfördes en renovering under ledning av arkitekt Adolf Niklasson. En donation möjliggjorde utförandet av en glasmosaik i korfönstret. Konstnär var Simon Sörman. På altaret placerades en relief av bildhuggaren Arvid Bryth. Det tyska krucifix av trämassa som satt på takstolens främre hanbjälke flyttades till ovanför sakristidörren. Predikstolen försågs med ljudtak och en dopfunt nygjordes. Nummertavlornas fötter omdanades till ljusstakar. Tre romanska stenskulpturer som suttit i Baltaks gamla kyrka flyttades från Tidaholms kyrktorn och murades in i koret. Kaminen byttes mot elvärme. Även belysningen elektrifierades och några nya armaturer tillkom. Det södra trapphuset revs för att rymma elcentral och orgelfläkt. Läktarbänkarna slopades därvid och ett kapprum för kör ordnades på läktarens norra del. Dessa utrymmen ovan läktaren avskärmades med spaljéväggar. Orgelverket ombyggdes av Nordfors & Co, Lidköping. Korporten igenmurades och försågs med ett fönster samtidigt som dess vindfång omvandlades till doprum. Fönsterbänkarna nygjordes. Sakristian försågs med ny inredning. För ommålningsprogrammet av interiör och exteriör svarade Olle Hellström.
Renoveringen 1983-86 följde ett program upprättat av R Saariste, Skövde. Detta inbegrep inre och yttre ommålning, uppsättning av hängrännor och stuprör, isolering av tak, ny och mer praktisk inredning i sakristia samt installation av ljudanläggning och strålkastare. 2004 lades torntaket om.