Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE KYRKOJORDEN 1:1 - husnr 2, VRETENS KYRKA (F.D.EDHEMS KYRKA)

 Byggnad - Beskrivning

VRETENS KYRKA (f.d.EDHEMS KYRKA) (akt.)
1997-09-05
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Ljunghems medeltidskyrka var föregångare till Vretens kyrka. Denna revs i samband med att en ny byggnad uppfördes på Vretens gård 1871. Inventarierna härifrån sägs ha sålts på auktion. Stolar och bord samt ett epitafium från Ljunghems kyrka är dock bevarade i Vretens kyrka. Edåsa kyrka togs ur bruk och tanken var att även denna skulle rivas. Edåsa och Ljunghems församlingar slogs samman till Edhems församling och Edhems kyrka, nuvarande Vretens kyrka, uppfördes. Namnet Edhem är en kombination av Edåsa och Ljunghem. Visst byggnadsmaterial hämtades från den rivna Ljunghems kyrka. Edåsa kyrka togs på 1930-talet åter i bruk och Edhems kyrka blev församlingskyrka i Ljunghem. Kyrkan bytte 1995 namn till Vretens kyrka i och med att Ljunghems och Edåsa församlingar då slogs samman till Vretens församling.
Vretens kyrka byggdes 1872-1873. Arkitekt var Ernst Jacobsson och byggmästare August Hallander. August Hallander tillverkade även inredning. En orgel inköptes 1874. Altartavlan skänktes 1916 av greve Nils Posse, Vreten till minne av hans och hustruns 25-åriga bröllopsdag. Tavlan var målad av Endin Bergström, Lund, efter original av Bloch. Den försågs 1918 med inramning av Axel Lindegren. 1924 tillverkades korets glasmålningar av Stockholms glasmästeri. Nuvarande orgel från Nordfors och Co, Lidköping, inköptes ca 1930.
1955-1958 genomfördes en stor renovering, som syftade till att förminska kyrkorummet. Arkitekt var Anders Ekman, Skövde. I en läktarunderbyggnad i södra korsarmen inreddes ett konfirmandrum (även benämnt "vinterkyrka") och i norra korsarmen sakristia med katafalkrum. I kyrkans västra del inreddes vapenhus. Vidare rengjordes och lagades fasaden, yttertaket, kalkstenstrappor och solbänkar. Nya läktargolv inlades, nya skärmväggar sattes upp mot läktarunderbyggnaderna och några dörrar byttes ur mot nya. Interiören, inklusive bänkar, målades. Färgsättningen gick tidigare i gråtoner. Altare och altartavla sänktes. Elektrisk belysning och värme installerades, enligt ett förslag av verkmästare Henrik Dahlén.