Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅMÅL EDSLESKOGS PRÄSTGÅRD 1:46 - husnr 1, EDSLESKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

EDSLESKOGS KYRKA (akt.)
1997-03-18
Historik
Komplettering vid inventeringen 2002:
SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan uppfördes 1902- 05 i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Byggmästarnas namn Halén och Forsgren finns inristade i en sten i sockeln intill entrén från söder genom tornet. Kyrkan har genomgått relativt få förändringar sedan tillkomsten. De väsentliga förändringar som skett berör interiören. 1924 tillkom orgelläktaren i väster. Enligt uppgift var motivet att det ursprungliga läget för orgeln var för fuktigt och öppningen mot tornet, som orgeln krävde, gjorde värmeförhållandena svåra. 1924 tillkom också bänkinredningen. Både orgelläktaren i väster och bänkinredningen har tydligt anpassats till kyrkans ursprungliga gotiska stildrag. Senare förändringar är läktarunderbyggnaderna från 1971 samt färgsättningen, senast förändrad vid en interiör renovering 1983. Senaste större exteriöra renoveringen genomfördes 2000 och innebar omputsning av fasaden, plåtarbeten, översyn av delar av taket samt målning av fönster och dörrar.