Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ULRICEHAMN FINNEKUMLA 15:1 - husnr 1, FINNEKUMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FINNEKUMLA KYRKA (akt.)
1995-06-20
Historik
FINNEKUMLA KYRKA har medeltida anor och härrör i sina äldsta delar från 1100-talet. Kyrkans nuvarande planform är resultatet av en radikal ombyggnad vid 1800-talets mitt. En mindre renovering utfördes 1822 då sydfasadens fönster förstorades. Kyrkan förlängdes åt öster 1850-52. Samtidigt vidbyggdes en sakristia i norr. Kyrkan fick nytt tak, nytt golv och nya bänkar. Ett torn uppfördes vid långhusets västgavel 1855.

Kyrkan genomgick en omfattande invändig renovering 1928. Renoveringsförslaget utarbetades av Boråsbyggmästarna Albin och Carl Wilhelm Gustafsson och omarbetades något av arkitekten Ragnar Hjort vid Kungliga Byggnadsstyrelsen. Innertaket tätades och innanfönster anbringades. Nya ytterportar insattes i vapenhuset. Dörröppningarna mellan vapenhuset och långhuset vidgades och ett nytt dörrparti utfördes. I sakristian utfördes en ny ytterdörr i stil med torndörrarna och nya dörrar utfördes även till läktaren. Det nuvarande golvet avlägsnades tillsammans med den gamla golvfyllningen och golvet återinlades därefter i sitt ursprungliga läge. Även golven i sakristian och vapenhuset omlades. Kyrkans bänkinredning ombyggdes och nya bänkar utfördes på läktaren. Kyrkan ommålades invändigt med oljefärg. Predikstolen, dörrarnas och läktarbarriärens fyllningar försågs med enkel marmorering.

Elektrisk belysning och elektrisk värme installerades i kyrkan 1946.

Målnings- och reparationsarbeten utfördes 1955 efter förslag av konservatorn C O Svensson. Den första bänkraden borttogs i samband med utläggning av korgolv. En pardörr insattes mellan långhus och sakristia. Ett stenfundament insattes för uppställning av dopfunten.

Det enkupiga teglet på långhusets sadeltak utbyttes mot enkupigt svart cementtegel 1970.

Tornet renoverades och isolerades 1991. Då skedde ommålning och nytillverkades skåpinredning och utrymmen för textilförvaring.

Kyrkan renoverades exteriört 1992-93. Åtgärderna avsåg omputsning och avfärgning av långhusfasaderna, ommålning av tornfasaderna, kyrkans fönster samt takgesims.

De två näst sista bänkraderna i det södra bänkkvarteret borttogs 2003.