Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORÅS DANNIKE 1:56 - husnr 1, DANNIKE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

DANNIKE KYRKA (akt.)
1995-06-14
Historik
DANNIKE KYRKAS byggnadshistoria är oviss men den äldsta stenkyrkan är sannolikt tidigmedeltida. Att döma av proportionerna i det befintliga långhuset återstår betydande delar av det medeltida murverket. Planform, exteriör och interiör präglas av 1909 års genomgripande ombyggnader. De vitputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Västtornet har dubbla ljudluckor och plåttäckt huv. Ingång till kyrkan sker i väster via vapenhuset i tornets bottenvåning.

En genomgripande renovering skedde 1820, då nya fönster upptogs samt en ny dörr insattes på västra gaveln. År 1890 placerades en större altarmålning framför den gamla altartavlan i koret. Samtidigt ändrades takkonstruktionen genom att det äldre innertaket från 1700-talet placerades närmast yttertaket.

Kyrkan tillbyggdes 1909 med västtorn, halvrunt smalare kor och sakristia i norr och renoverades efter ritningar av arkitekten Axel Lindegren och byggmästaren David Lundin. Sidoläktaren som fanns längs norra långhusväggen borttogs.

År 1932 renoverades kyrkan efter förslag av länsarkitekten Allan Berglund, Skövde. Det pärlspontpanelade tredingstaket från 1909 ersattes med ett traditionellt trätunnvalv som kläddes med skivmaterial. Invändig ommålning av kyrkan samt nya innerdörrar. Nytt golv i bänkkvarteren och nya bänkar samt nya innanfönster. Äldre inventarier konserverades av konservator K J R Johansson, Skövde, och återuppsattes. Åtgärderna utfördes för att dämpa de sentida förändringarna. Lagning av torntakets plåtbeklädnad. En kamin för kyrkans uppvärmning installerades.

År 1948 installerades elektrisk värme.

Renovering 1951 efter förslag av arkitekten Herman Norgren, Göteborg. Kyrkan ommålades invändigt och fönstrens innerbågar förseddes med blyspröjs samt antikglas. Nya portar av ek insattes i vapenhusets entré. Konservering av inventarier utfördes av konservator C O Svensson, Göteborg. Altaret och predikstolen återfick ett äldre utseende. Vapenhuset ommålades, liksom sakristian som också inreddes med nya möbler, ritade av arkitekt Herman Norgren. I samband med renoveringen insattes bemålade korfönster utförda av konstnär Erik Abrahamsson, Göteborg.

Kyrkan renoverades ut- och invändigt 1989. Kyrkan målades invändigt och yttertaket fick ny täckning.

På den norra sidan av kyrkans huvudentré i väster uppfördes 1996 en ramp.