Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKÖVDE ALEBÄCKEN 1:5 - husnr 1, SUNTORPS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

SUNTORPS KAPELL (akt.)
1995-10-19
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Suntorps kapell invigdes 26/11 1933. Bakom byggandet stod Stiftelsen Svenstorps Kapellförbund, vilken bildats 1926. 1929 bildades en kapellsyförening, som sedan dess ordnat auktioner till förmån för kapellet. Den kulle där kapellet är beläget skänktes av Jonas (Johan) Johansson, Nybygget. Ritningarna gjordes av arkitekt Bernard Schill, Djursholm. Byggmästare var Gustav Berg, Nolängen, Sventorp. Många frivilliga deltog i uppförandet. Inredningen tillverkades av Oskar Isaksson, Igelstorp och måleriarbetena av målare KJR Johansson, Skövde. Mycket material skänktes, liksom huvuddelen av inventarierna. Ett äldre krucifix, hittat på en vind i närbelägna Humlebron, är skänkt till kapellet. Dopfunten är tillverkad 1983 av Jan-Olof Hilmersson, Horn. 1994 invigdes en ny orgel. Ett nytt antependium och knäfall invigdes 1997. Kapellet drivs ännu i stiftelseform och allt arbete sköts ideellt.