Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARA SLÄDENE 12:1 - husnr 1, SLÄDENE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SLÄDENE KYRKA (akt.)
1995-10-13
Historik
Slädeneborna hade en lån kyrkväg sedan sammanbyggnaden med Sparlösa 1847. Man saknade således sin kyrka och dess kyrkogård brukades ännu när missionären Ingegerd Ehn väckte frågan om en återuppbyggnad vid sin hemkomst från Afrika 1922. Ritningar till ett traditionellt timmerkapell ritades av arkitekt Anders Roland. Detta uppfördes 1924 i anslutning till den gamla kyrkplatsen. Den gamla kyrkans altaruppsats i barock konserverades och deponerades från Longs kyrka. 1949 revs kaminen ut och det drogs in elvärme i kapellet. 1957 blev kapellet församlingskyrka. 1970 genomfördes en inre ommålning av konservator Olle Hellström. Korväggen försågs med draperingar kring altaruppsatsen som ersättning för dess försvunna sidostycken. 1986 konserverades altaruppsatsen. 1991 byttes värmesystemet mot folievärme, fönstren byttes likaså och strålkastare insattes. 2002 utfördes ommålning av interiören, varvid man delvis återgick till den ursprungliga färgsättningen med ådermålning och framtagning av språkband.