Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SKARA STENUM 6:1 - husnr 1, STENUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STENUMS KYRKA (akt.)
1997-11-21
Historik
STENUMS KYRKA uppfördes 1867 efter ritningar av Ludvig Haweman. Den ersatte en romansk absidkyrka. Från den äldre kyrkan är bevarat en medeltida dopfunt, en dörr från 1630 och en altaruppsats från 1700-talets mitt (nu på södra långhusväggen). Byggmästare vid kyrkbygget var Andersson och Larsson, Varola. Den nya kyrkan uppfördes runtom den gamla. Den gamla kyrkans trädelar eldades härefter upp, varefter murarna revs. Stenen återanvändes sedan i den nya kyrkan. Kyrkan hade en tidenlig inredning och schablonmålningar. Den första orgeln var byggd 1880 av Salomon Molander och co, Göteborg. Delar av denna är troligen bevarade. Från kyrkans tillkomsttid har även bevarats predikstol, altarring, altare, altarskrank, nummertavlor mm. Bänkarna är också från denna tid, men senare ombyggda. Tornkorset blåste ned 1890, men ett nytt uppsattes.
En renovering, enligt program av Axel Forssén, genomfördes 1925. Måleriarbetena förestods av KJR Johansson, Vinninga och snickeriarbetena av Larsson, Korpelund, Stenum. Golvet utbyttes och kyrkorummet fick en ny färgsättning med marmoreringar. För att åstadkomma sidogångar kapades bänkarna vid ytterväggarna och försågs här med gavlar. Bänkskärmar tillverkades. Korbänkar avlägsnades. Altarringen avkortades vid sidorna och utflyttades ca en meter från väggen. Taket målades med tempera och även fönster och inredning målades. Kors och nummertavlor på korskranket avlägsnades. Ovanpå skranket placerades en rad ljushållare.
1928 inlämnades förslag på en altartavla över altaret. Tavlan var målad av Gerda Höglund. 1935 inköptes/ombyggdes orgelverket av Nordfors och co, Lidköping. Förslag till renovering av kyrkan inlämnades och godkändes 1952. Renoveringen innefattade en läktarunderbyggnad, vindfång, ny läktartrappa, rivning av skorsten, ändring av bänkar, altartavla, ny färgsättning mm. Förslaget var upprättat av Adolf Niklasson, förutom förslaget till elektriska installationer som var gjorda av Sigurd Lidén, Skara. Det fanns en tanke på att placera 1700-talets altaruppsats ovanpå korskranket, men tanken frångicks. Ett stort kors från 1800-talet återinsattes istället. En kororgel från Smedmans orgelbyggeri inköptes 1989. En utvändig renovering genomfördes 1993. Torntakets kopparplåt sågs över och på långskeppet lades ett nytt plåttak. Stuprör och hängrännor uppsattes. Putsen avlägsnades och ersattes av ny, som avfärgades.