Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTENE BROBY 11:1 - husnr 1, BROBY KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

BROBY KAPELL (akt.)
2003-06-26
Historik
BROBY KAPELL - Broby kapell föregicks av en tidigmedeltida kyrka på samma plats. 1759 beordrades i ett brev från Adolf Fredrik att den då nyrenoverade kyrkan skulle rivas, men rivningen kom aldrig till stånd. Kyrkan restaurerades 1819, men då den var nästan färdig slog åskan ned och brand utbröt. Av ekonomiska skäl beslöts om sammanslagning med Källby pastorat, men Broby kyrkogård skulle vårdas även fortsättningsvis. Inventarier överflyttades till Källby kyrka. Vapenhuset påbyggdes med klockstapel och bevarades som gravkapell, medan resten av kyrkan revs. De båda kyrkklockorna, från 1687 respektive 1751, är ännu bevarade. 1876 ombyggdes gravkapellet till skola, varvid en förstuga byggdes till i väster. 1916 byggdes dock en ny skola intill kyrkogården, varpå den gamla skolan/klockstapeln åter började användas som gravkapell. 1930 skedde en omfattande renovering. Arkitekt var F Nordin. Ett fönster i öster igenmurades och takteglet utbyttes. Golvet reparerades. Kapellet fick långa furubänkar med ryggbricka, nummertavlor, altare målat i ekimitation samt fernissat mm. I sydöstra hörnet placerades en kamin. Pärlspånten som tidigare satt på väggarna byttes mot puts som vitmålades. En låg bröstpanel i mörkare färg var troligen målad. 1955 genomfördes en renovering genom byggmästare Helge Gustavsson, Götene. Kyrkan målades in- och utvändigt. Tornets spåntak sågs över. Invändigt installerades elektrisk värme, enligt förslag av S Lidén, Skara. Elektrisk klockringning installerades 1962.
1968 markerades genom landsantikvarie Sven-Axel Hallbäck, Skara, medeltidskyrkans plan på kyrkogården. Kapellet isolerades 1972. Tornet brädfordrades, ny plåt lades på förstugan/vapenhuset, nya dörrar insattes och ytterdörren kompletterades. Nya, kopplade fönster insattes och förstugan/vapenhuset inreddes med kapphylla. Arkitekt Adolf Niklasson förestod renoveringen.
1978 hittades vid dräneringsarbeten på kyrkogården en dubbel gravkista.