Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UDDEVALLA Å 1:4 - husnr 8, ÅH KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅH KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kurs- och lägergården Åh stiftsgård grundades 1937. Kyrkan, ritad av arkitekt Anders Funkqvist och uppförd med början år 1939 under ledning av byggmästare David Arvidsson, invigdes midsommarafton 1940. 1955 skedde en första ombyggnad då koret byggdes ut och en ny predikstol byggdes. Ombyggnaden gestaltades av arkitekt Johannes Olivegren. En genomgripande omgestaltning ägde rum åren 1967-1969 under ledning av arkitekterna Erik Lundberg och Uno Söderberg. Förändringarna omfattade huvudsakligen nytt altare och altarring samt korväggarnas inklädning med träpanel, ny orgelläktare, flyttning av orgeln från bakre läktaren till främre delen av sidoläktaren, vilken också försågs med pelare och ny barriär. 1974 skedde en utbyggnad av sakristian och två nya rum tillkom. 1980 skedde interiöra målningsarbeten under ledning av arkitekt Uno Söderberg. Bland annat målades bänkinredningen grön. En andra genomgripande omgestaltning genomfördes år 2000 efter ritningar av arkitekt Magnus Wångblad. Koret byggdes ut ytterligare, ny sakristia tillkom, barnrum byggdes, sidoläktaren kortades och försågs med trappa ned till koret, läktaren försågs med gradänger och läktarens övre del försågs med glas. Dessutom tillkom handikappingång samt nya toaletter.