Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UDDEVALLA DRAGSMARKS KYRKA 1:1 - husnr 1, DRAGSMARKS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

DRAGSMARKS KYRKA (akt.)
2000-02-15
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Dragsmarks kloster anlades på 1200-talet, med en gotisk klosterkyrka från 1200-talets slut. Klostret fungerade fram till reformationen, då det s k klosterlänet lades under kronan. Efter 1604 kom en stor mängd stenmaterial att tas från klostret till utbyggnader av Bohus fästning, och vid 1700-talets mitt fanns endast ruiner kvar efter kyrkan. Det sista upprättstående murpartiet rasade i februari 1846.
1594 omnämns en liten träkyrka invid den då förfallna klosterkyrkan. Byggnadsår är okänt. Man vet att taket 1623-24 var täckt med torv på näver. 1625 slog blixten ner och kyrkan brann. 1626-27 uppfördes en ny kyrka, som stod fram till 1754.
Detta år revs kyrkan och bygget av den nuvarande påbörjades. En del virke skall ha återanvänts. Den invigdes nyårsdagen 1756. Då återstod fortfarande brädklädsel och rödfärgningen av denna. Altaruppsats och predikstol, båda tillverkade av Christen Snedker 1626 flyttades över till den nya kyrkan. 1762 byggdes tornet. Byggmästare till både kyrka och torn var en Johan Feigel från Göteborg. 1776 bemålades hela inredningen av Johan Henrik Dieden, målarmästare i Uddevalla och Göteborg, som även utförde föreställande målningar i taket.
Dopfunten är tillverkad någon gång mellan 1756 och 1767, och ersatte då troligen en medeltida 1200-tals täljstensdopfunt, vars fot idag finns på SHM.
Under 1800-talet skedde i huvudsak löpande underhåll, men vid en renovering på 1870-talet målades det dekorativa interiöra måleriet över.
Vid 1900-talet början befanns kyrkan för trång, och först uppfördes en sakristia 1914 och 1925 förlängdes hela kyrkan åt öster med 4,5 meter, dvs motsvarande en ytterligare fönsteraxel. Det befintliga koret flyttades österut, och sakristian flyttades till norrväggen. Arbetena leddes av arkitekten Axel Forssén, som också gav interiören en ny färgsättning.
1980 byggdes rum under läktaren, och under 1980-talet har successivt konserverings- och restaureringsarbeten skett på 1700-talets interiöra måleri, bl a togs takmålningarna fram 1988-1990. Dessa arbeten utfördes av konservator Anders Darwall.