Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LYSEKIL LÖNNDAL 1:246 - husnr 1, GRUNDSUNDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GRUNDSUNDS KYRKA (akt.)
2000-07-19
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Man agerade i Grundsund på 1790-talet för att få en egen kyrka till stånd, och i februari 1798 fick man tillstånd. Kyrkan stod klar för invigning 5 oktober 1799, en mindre timmerkyrka med tresidigt avslutat kor, byggd av Olof Hansson i Starrkärr. Ett torn byggdes 1818.

Vid 1800-talets slut hade befolkningen växt och kyrkan ansågs för liten. Man diskuterade såväl en ny kyrka i sten, som en ombyggnad av befintlig kyrka, och det var det senare som kom till utförande 1893, då kyrkan genom en stor ombyggnad dels förlängdes åt öster och dels fick korsarmar tillbyggda. Tornet fick ny spira, och de flesta detaljer såväl exteriört som interiört är från denna ombyggnad.

En större renovering skedde sedan 1932-33, då bl a den nuvarande altarkompositionen tillkom. Ursprungligen stod en hög Kristusstaty som altarprydnad, en Thorvaldsenskopia. 1959 sattes glasmålningar in i korfönstren. 1953 installerades elvärme, och 1972-73 gjordes grundförstärkningar då kyrkan drabbats av sättningar. 2001 byggdes två rum under läktaren i väster.