Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LYSEKIL BRASTAD 1:13 - husnr 1, BRASTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BRASTADS KYRKA (akt.)
1992-02-02
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

BRASTADS KYRKA är uppförd 1876-1877 efter ritningar av Gustaf Dahl. Den ersatte då socknens äldre och medeltida kyrka, vilken revs 1876 och vars stenmaterial användes till den nya kyrkan. Bl a flyttades två hällar med reliefer och sattes in i tornets bottenvåning.

Kyrkan byggdes i en medeltidsinspirerad stil, med stark dragning åt det nygotiska, och med fasader i blottad granit och med mönsterlagt skiffertak. Som sådan var kyrkan den första nygotiska granitkyrkan i Bohuslän.

Troligen har kyrkan, likt många andra granitkyrkor, också dragits med fuktskador, vilket tidiga reparationer vittnar om, och i tornet har alla bjälklag fått stålbalksförstärkningar.

Exteriören har fortfarande sitt medeltidsinspirerade utseende, men interiört genomgick kyrkan en större renovering 1938 som kraftigt ändrade dess karaktär. Många inredningsdetaljer förenklades, som att innerdörrarna gjordes helt släta, taket kläddes med skivor, och en helt annan färgsättning. Detta utseende från 1938 är det som, med mindre ändringar, fortfarande råder i kyrkan.