Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ORUST STALA 1:1 - husnr 1, STALA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STALA KYRKA (akt.)
2000-10-20
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

STALA har haft kyrka sedan medeltiden. Den äldsta kyrkan av sten ersattes av en ny 1646. När denna under 1800-talet befanns för liten planerades för ett nytt kyrkobygge, som genomfördes 1876-78. Den gamla kyrkan revs. Den nya kyrkan placerades på en muromgärdad utvidgning av kyrkogården, ca 35 meter öster om sin föregångare. Byggmästare var Lars Herman Svensson Arvidsson, Torpa i Västergötland. Ritningarna var utförda av S Andersson i Uddevalla, och har en påtaglig likhet med Lane- Ryrs kyrka, byggd något år tidigare.

Senare renoveringar och reparationer har medfört mindre ändringar, bl a har takmaterialen ändrats under åren, från spån till plåt och nu senast till tegel. 1949 skedde en renovering under ledning av Uddevallaarkitekten Arthur Brattberg, då bl a bänkarna byggdes om, och 1989 byggdes rum under läktaren.