Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ORUST PRÄSTTORP 3:1 - husnr 1, LÅNGELANDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LÅNGELANDA KYRKA (akt.)
2000-05-22
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

LÅNGELANDA har haft kyrka sedan medeltiden. Den äldre kyrkan fick 1782 ett trätorn tillbyggt invid sin västra gavel.

Frågan om ny kyrka hade diskuterats sedan 1832. 1848 beslutade man att bygga en ny kyrka med start 1851. Bygget kom dock inte igång förrän våren 1852. Kyrkan invigdes 20 september 1854. Arkitekten bakom ritningarna var A R Pettersson, och byggmästare var Anders Persson från Bollebygd, som också byggt grannkyrkan i Myckleby något år tidigare.

Trätornet från 1782 behölls och anslöts till den nya kyrkobyggnaden. Vissa ornament från den gamla kyrkans inredning användes också, när altare och altaruppsats skulle byggas, liksom att den gamla kyrkans predikstol användes, med vissa ändringar.

Möjligen dröjde det ända till 1900 innan kyrkan fick orgel, det nuvarande orgelhuset är daterat till denna tidpunkt.

Smärre ändringar har skett under åren vid olika reparationer och renoveringar, men få större ändringar har skett, vare sig inne i kyrkorummet eller i exteriören. Undantaget är de nya eller ombyggda bänkarna från renoveringen 1945, då också innertaket kläddes med skivor.