Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGÄLV HÖGEN 2 - husnr 2, YTTERBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

YTTERBY KYRKA (akt.)
2000-11-09
Historik
Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Beslut om att bygga ny större kyrka i Ytterby togs i december 1856. Arbetena påbörjades 1864, och man valde för grundläggningens skull en annan plats, den s k Högens kulle, än där den gamla kyrkan låg. Efter ett uppehåll på några år startades de egentliga byggnadsarbetena 1870. Kyrkan kunde tas i bruk i november 1870, och färdigställdes snart därefter. Orgeln var klar 1873, byggd av Johan Söderling.

En första renovering med ommålningsarbeten skedde 1900, nästa skedde 1924 (ledd av Axel Forssén) och ytterligare nästa 1951-52, nu under ledning av Sigfrid Ericsson. Bänkarna byggdes om, samtidigt som färgsättning på viktiga delar av snickeriinredningen återställdes till ursprungligt utseende. En ny altarkomposition, bestående av figurer från gamla kyrkans altarskåp, placerades på altaret, och glasmålningar efter förlagor av Gunnar Torhamn sattes in i korfönstren. Denna gestaltning finns i huvudsak kvar idag. 1981-82 skedde en renovering som inte medförde några större ändringar, men där predikstolen flyttades längre österut samt sänktes, och där södra vapenhuset inreddes till samlingsrum.