Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNNE SUNNE KLOCKARGÅRD 18:1 - husnr 1, SUNNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNE KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Komplettering vid inventering 2005:
Redan under tidig medeltid byggdes en liten kyrka vid Frykensundet. Kyrkor av olika storlek och utseende har därefter avlöst varandra genom tiderna. Den nuvarande kyrkan byggdes upp efter en brand 1886 på murarna av 1600-talskyrkan, efter ritningar av arkitekt Adrian C Peterson (känd Göteborgsarkitekt men ursprungligen från Värmland). Kyrkan fick ett för arkitekten typiskt nygotiskt uttryck, med korsarmar och en interiör också typisk för arkitekten med öppna takvalv av trä, randig behandling av väggar och ganska mörk färgsättning. Läktare uppfördes i väster med läktare och som fortsatte ut efter de norra och västra väggarna. Bänkar, predikstol och kor fick även de ett tidstypiskt gotiskt utseende.
1933-34 genomfördes en genomgripande restaurering under ledning av Stockholmsarkitekten Gustaf Birch-Lindgren. Han genomförde åtgärder som starkt liknar de som arkitekt Bror Almquist genomförde året innan på Fryksände kyrka, av samma upphovsman som Sunne kyrka. Sunne kyrka fick nya valv av puts och gavs en ljusare mer klassicistisk karaktär. Det gamla trägolvet ersattes med tegelgolv i koret och gångarna, de tidigare korfönstren ändrades och bytte delvis plats och ett nytt sådant efter förlaga av konstnären Tor Hörlin tillkom. Koret avgränsades med ett järngaller i konstsmide och dopplatsen inrättades vid den södra korväggen. En ny altaruppsats tillkom av konstnären Simon Sörman med skulpturer av Arvid Knöppel. Läktaren förminskades och sänktes och bänkarna kortades av. Predikstolen från 1888 inbyggdes och gjordes rymligare. Korets ursprungliga krucifix flyttades till den södra korväggen. Konstnärlig utsmyckning genomfördes av Tor Hörlin på läktarbröstningen, med bilder ur Jesu liv. På predikstolen målade samma konstnär gestalter ur Sveriges kyrkohistoria.
Ytterligare en interiör renovering sker 1973 under ledning av arkitekt Lars- Erik Havstad, Karlstad. Under läktaren i väster skapades nya utrymmen för brudkammare mm och man tar bort några bänkar i koret och flyttar ned dopfunten. En kororgel tillkommer 1979. Under de senaste årtiondena har ytterligare restaureringar och förändringar av interiören skett. En ombyggnation av interiören sker 1992-93 under ledning av arkitekt Karl Karlsen, Karlstad med omdisponering av koret och inrättande av en krypta under koret. Ett nytt centralaltare framför trappan upp till koret tillkommer och så sker en ändring av möblering i denna del. Ett kyrktorg skapas i långhusets bakre del och så tar man upp igensatta fönster vid korsarmarnas läktare. Läktarunderbyggnader utökas och så sker omfattande konservatorsarbeten på takvälvningar och väggar, predikstol och läktarbarriär, altarring, pelare under läktare, orgelfasad och altaruppsats, bänkgavlar mm av Urban Ullenius. Kyrkorummet får en delvis ny färgsättning. 1998 genomförs en fasadrenovering med putslagning och byte av takets kopparplåt.